subskrybuj: | Komentarze

Wpływ rewolucji przemysłowej na marketing

0 komentarzy
Wpływ rewolucji przemysłowej na marketing

Rewolucja przemysłowa wprowadziła całkiem nowy rodzaj przemysłu i produkcji masowej. Po 1880 roku powstały pierwsze domy towarowe. Znacznie wpłynęło to na zmianę relacji między wytwórcą, a klientem. Do tej pory były one raczej osobiste, indywidualne. Wraz z domami towarowymi pojawiła się cena. Wcześniej każdorazowo ustalano indywidualną kwotę za produkt czy usługę. Na przykład krawcowa szyła sukienkę i w zależności od trudu, jaki musiała włożyć w pracę, podawała niższą bądź wyższą sumę. Produkcja przemysłowa nie pozostawiała czasu na takie praktyki, cenę trzeba było ustandaryzować, aby przyspieszyć sprzedaż. Wymogło to także potrzebę nadanie produktom nazw, aby szybko przekazywać wiadomości o nich. Wraz z nadaniem produktowi standardowej ceny i nazwy konieczna okazała się reklama. Początkowo reklama nieodłącznie kojarzyła się z gazetą. Kiedy jednak pojawiły się inne media i reklama stała się bardziej popularna. Media masowe pozwoliły na dostarczenie wiadomości do szerszego grona odbiorców. W rezultacie znacznie zwiększyło to podaż i popyt.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>